СТИПЕНДИЯ „КРИСТИАН ТАКОВ“

Фондация „Кристиан Таков“ отпуска за учебната 2019/2020 год. до четири стипендии на студенти, включително в последен курс на обучение към момента на подаване на документите, имащи задълбочен интерес и желание за развитие в областта на гражданското право (гражданско право – обща част, вещно право, облигационно право, семейно право, наследствено право, интелектуална собственост), търговското право, трудовото право,…