Съдии 2013

съдия Десислава Попколева – Софийски районен съд доц. д-р Камелия Цолова – преподавател в Софийския университет доц. д-р Кристиан Таков – преподавател в Софийския университет доц. д-р Таня Йосифова – преподавател в УНСС съдия Любка Голакова – Софийски районен съд съдия Владимир Вълков – Софийски районен съд доц. д-р Павел Сарафов – преподавател в Софийския университет гл. ас. Николай Колев – преподавател…