Победители и участници Състезание 2012

Финално класиране на отборите на националното състезание по решаване на казуси – 2012  1- во място Галина Димитрова Ненчева                       СУ   V курс                            Гергана Тодорова Георгиева                       СУ   IV курс   Теодора Даринова Трифонова                    СУ    V курс Веселин Тончев Пенчев                              СУ    V курс 2-ро място Андрей Красимиров Георгиев                   СУ   ІІІ курс                           Димитър Венциславов Атанасов               СУ   ІІІ курс Недялка Вълчева Вълчева                           СУ   ІІІ курс Светослав Дианов Желев                           СУ   ІІІ курс 3-то място Борислава Василева Първанова                 СУ  ІV…

Тест Състезание 2012

ТЕСТ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В Национално състезание за решаване на казуси от областта на Гражданското и Търговското право – 2012 г. ЧАСТ І Едностранно е това гражданско правоотношение, което: г) една от неговите страни има само права, а другата – само задължения; Притезателните субективни права: г) при нарушение се защитават с осъдителен иск; Възражението…

Казус Състезание 2012

На 13.06.2007 г. с нотариален акт Иван Петров и съпругата му Ивелина Петрова прехвърлили на „ИНТЕР”ООД свой недвижим земеделски имот, придобит по време на брака им, състоящ се от 10 дка в землището на гр. Баня, Карловско., който град е бързо разрастваш се туристически център. Според клаузите на договора „ИНТЕР”ООД се задължило „да построи за…