Съдии 2010

ас. Виктор Токушев – преподавател в Софийския университет съдия Десислава Попколева – Софийски районен съд гл. ас. д-р Камелия Цолова – преподавател в Софийския университет доц. д-р Кристиан Таков – преподавател в Софийския университет гл. ас. д-р Боряна Мусева – преподавател в Софийския университет доц. д-р Таня Йосифова – преподавател в УНСС ас. д-р Иван Мангачев – преподавател в НБУ съдия Белазелков…