Съдии 2012

гл. ас. Александър Кацарски – преподавател в Софийския университет съдия Борислав Белазелков – Върховен касационен съд гл. ас. д-р Боряна Мусева – преподавател в Софийския университет съдия Владимир Вълков – Софийски градски съд проф. д-р  Иван Русчев – преподавател в Софийския университет гл. ас. д-р Камелия Цолова – преподавател в Софийския университет доц. д-р Кристиан…